Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013


ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ                      ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Ως φαινόμενο του θερμοκηπίου χαρακτηρίζεται το φαινόμενο θέρμανσης που παρατηρείται στα θερμοκήπια (εξ ου και η ονομασία). Κατά το φαινόμενο αυτό η γυάλινη υπερκατασκευή ή θόλος είναι διάφανη για τη φωτεινή ακτινοβολία, η οποία εισέρχεται στο στεγασμένο χώρο, απορροφάται εν μέρει, διαχέεται και επανεκπέμπεται.
Η κατασκευή όμως είναι αδιαφανής για τη δευτερογενή αυτή ακτινοβολία, η οποία "παγιδεύεται" στο χώρο και τελικά μετατρέπεται σε θερμότητα (αρχή του θερμοκηπίου). Με τον τρόπο αυτό θερμαίνει το εσωτερικό του θερμοκηπίου με αποτέλεσμα να διατηρούνται οι καλλιέργειες πάντα σε κατάλληλη και σχετικά σταθερή θερμοκρασία.

Λίγα λόγια για το φαινόμενο του θερμοκηπίου


Η ραγδαία βιομηχανική ανάπτυξη που σημειώθηκε στην διάρκεια του εικοστού αιώνα, σημαδεύτηκε με την παράλληλη εμφάνιση σημαντικών επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, όπως η όξινη βροχή, η καταστροφή του στρατοσφαιρικού όζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου  περιγράφτηκε για πρώτη φορά από τον Βαρόνο Jean Fourier το 1822
Κύριοι υπεύθυνοι του φαινομένου είναι το διοξείδιο του άνθρακα καθώς και άλλες χημικές ουσίες, όπως το μεθάνιο, οι χλωροφθοράνθρακες, το όζον, που συμμετέχουν στον σχηματισμό ενός μανδύα στην Τροπόσφαιρα, ο οποίος αφήνει τις ακτίνες του ηλίου να φθάσουν στη Γη, αλλά εμποδίζει τις εκπεμπόμενες από την επιφάνεια της Γης να επιστρέψουν στο διάστημα

Έτσι η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη διατηρείται τους τελευταίους αιώνες στο επίπεδο των 15 οC λόγο του φυσικού φαινομένου του θερμοκηπίου, κατά το οποίο οι υδρατμοί κυρίως απορροφούν μεγάλο μέρος της εκπεμπόμενης από τη Γη υπέρυθρης ακτινοβολίας. Αν δεν συνέβαινε αυτό, η μέση θερμοκρασία θα ήταν γύρω στους -18 οC και ο πλανήτης θα ήταν ένας παγωμένος και αφιλόξενος τόπος. Άρα επιζήμιες στην όλη υπόθεση είναι οι δραστηριότητες του ανθρώπου (αποψίλωση των δασών, χρήση ορυκτών καυσίμων, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συγκοινωνίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και οικιακή θέρμανση) που αυξάνουν τις συγκεντρώσεις του CO2 και των άλλων αερίων πέραν των κανονικών επιπέδων.

Συνέπειες του φαινομένου
Οι σημαντικότερες συνέπειες είναι:
-Αλλαγή του κλίματος της Γης
-Άνοδος της στάθμης των θαλασσών
-Μείωση των υδάτινων πόρων
-Συμβολή στην εμφάνιση του φαινομένου Ελ Νίνιο(δηλαδή η περιοδική αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό)
-Άμεση επίδραση της θερμοκρασίας
Προτεινόμενα μέτρα

Τα κυριότερα από τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν είναι:
-Μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
-Μείωση εκπομπής CO2 ανά κάτοικο.
-Αξιοποίηση των καθαρών πηγών ενέργειας (υδραυλική ενέργεια, αιολική, ηλιακή, ενέργεια του μεθανίου, φωτοβολταϊκός ηλεκτρισμός και βιομάζα)
-Χρήση φυσικού αερίου
-Περιορισμός των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
-Δενδροφυτεύσεις που βοηθούν στην απορρόφηση του CO2, συγκρατούν τα εδάφη και ρυθμίζουν τον κύκλο του νερού.


Πηγές:                                                                                     
el.wikipedia.org
rodia-elafos.gr

Εργασία από τις μαθήτριες:
Ιουλία Στεφανίδου                                                                           
Μαρία Αραμπατζή
Γ1’ Γυμνασίου 
Αμυγδαλεώνα

Ημερομηνία:
23-1-2013

Μάθημα:
Βιολογία